Klinikken har spesialutstyr for medisinsk treningsterapi.

Medisinsk Treningsterapi (MTT) er aktiv rehabilitering (behandlingstrening) av forskjellige pasientkategorier innen ortopedi, nevrologi, hjerte, kar og lunge.

Et viktig prinsipp er at treningen skal være funksjonell, d.v.s. ha stor overføringsverdi til hverdagen. Treningen tar derfor ikke bare hensyn til den enkeltes skade, men også til den enkeltes forutsetninger, og den hverdag den enkelte møter i arbeidsliv og i fritid.

Grunntanken bak MTT er at pasienten ikke «låses» i et treningsapparat, men er selv den aktive part.

Individuell tilpasning
MTT utføres i apparater som er spesialkonstruert for å kunne tilpasse øvelser og motstand individuelt. Gjennom doserte øvelser kan pasienter settes rett inn i et aktivt opptreningsprogram hvor smerte, nedsatt bevegelighet behandles, og hvor økt utholdenhet og styrke, samt forbedring av dagliglivets funksjoner vektlegges.

En vesentlig fordel med MTT er at øvelsene etter hvert kan tilpasses et hjemmetreningsprogram uten behov for kostbart utstyr.

Slyngetrening
Fysiakos Fysioterapi tilbyr også slyngetrening. Vi benytter red cord slyngesystem.

Behandlings- og treningsmetoden med slynge benyttes av en rekke fysioterapeuter i Norge og internasjonalt, i behandling av ulike muskel- og skjelettplager.

Start typing and press Enter to search