Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes.

Mange mennesker lider av lymfødem uten å være klar over det, men når diagnosen er klar er det mulig å få hjelp. Lymfødem forekommer hyppigst hos kvinner.

Sekundære lymfødem – kalles de former som oppstår når lymfesystemet blir påført en skade ved en operasjon eller lignende. Oftest oppstår sekundært lymfødem etter fjerning av lymfeknuter som følge av en kreftoperasjon og/eller ved strålebehandling.

Primære lymfødem – kan være arvelig, og dukker oftest opp i forbindelse med puberteten eller ved andre hormonelle endringer.

I ca 30% av tilfellene skyldes primære lymfødem sannsynligvis medfødte defekter i lymfeårene.

Både sekundære og primære lymfødem er kroniske tilstander.

Klinikken har fast en terapeut som har kompetanse i lymfødembehandling.

Tilpasning til grupper
Ved intensivbehandlingsopphold for grupper kan vi kalle inn inntil 5 erfarne fysioterapeuter med både spansk og norsk autorisasjon. Terapeutene jobber da spesifikt for gruppen. Vi har faste gruppeturer gjennom året for lymfødempasienter. Fast under intensivopphold har vi også bandasjering og bassengtrening for våre pasienter. I tillegg har vi et tilbud om aktiviteter samt kulturelle og historiske utflukter i området. Ta kontakt for mer informasjon.

Start typing and press Enter to search