Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester for det leddet/de leddene som undersøkes. Å finne frem til riktig diagnose er essensielt for å kunne gi riktig oppfølging.

Klinisk ortopedisk fysioterapi er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser.

Klinisk ortopedisk medisin bygger bl.a. på forståelse av referert smerte, kunnskap om anatomi, nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse, samt kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommer oppstår og utvikles.

Start typing and press Enter to search