Akupunktur baserer seg på læren om livsenergi QI – som sirkulerer i kroppen. Kroppens indre står i forbindelse med kroppens overflate gjennom et nettverk av kanaler – akupunkturmeridianer. Disse forsyner alle organer og kroppsdeler med den energien de har behov for. Ubalanse i kroppens energier fører til sykdom.

På avgrensede områder langs meridianen finnes behandlingssoner – akupunkturpunkter. Ved stimulering av disse kan vi regulere kroppens energi.

I dag bruker vi i akupunkturen også mange andre former for stimulering enn nåler. Det kan være varme (moxa), massasje (tuina), elektrisitet, magneter og kopping. Det er kroppen selv som gror såret, ikke plasteret!

Akupunktur bidrar til å gjenopprette energibalansen i kroppen og stimulere til selvhelbredelse.

Akupunktur er en helhetlig terapi. Akupunktøren vurderer energibalansen ved en helhetlig undersøkelse av pasienten. Spesielt i akupunktur er vurdering av pulsdiagnose og tungediagnose. Sammen med annen relevant informasjon, symptomer og funn gir dette grunnlaget for en diagnose – en forståelse av ubalanser i kroppen.

TRIGGERPUNKTBEHANDLING

Et triggerpunkt er et irritert og stramt område i en muskel som kan gjøre vondt. Noen ganger kommer smerter fra muskelvevet. Dette er muskelknuter som medfører smerte. Dette kan oppstå ved ved ensidige belastninger eller ved overbelastninger av en muskel. Smerte fra slike triggerpunkter kan noen ganger sette seg langt fra selve muskelknuten. Dette kalles også myofascielle smertesyndromer.

Triggerpunktbehandling:

  • kan være aktuelt for å dempe smerter fra muskelknuter
  • utføres med for eksempel med hendene, elektroterapi, tøyninger eller av og til med akupunkturnåler.

Ta kontakt med oss om du vil har mer informasjon om muskelknuter og triggerpunktbehandling.

Start typing and press Enter to search